TYLOVA 650/17, DĚČÍN 2

OŠETŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ

Ošetření kořenových kanálků (endodoncie) je nutné nejčastěji v důsledku průniku bakterií ze zubního kazu do kořenového systému. Tím je nenávratně poškozena zubní dřeň (nerv). Během ošetření kořenových kanálků odstraníme veškeré zanícené měkké tkáně (nervy) z kořenového systému, a jedině tak může být zub zachován.

Kořenový systém je třeba co nejdůkladněji vyčistit a následně hermeticky utěsnit kořenovou výplní, která vyplňuje kořen zubu až k jeho hrotu. Kořen zubu je poté často nutné vyztužit kořenovým čepem ze skelných vláken a korunku zubu obnovit buď kompozitní výplní, nebo častěji laboratorně zhotovenou korunkou.

Poučení pro pacienty po zaplnění kořenového kanálku

  • Je-li zub opatřen provizorní výplní, je nutné dokončit ošetření do jednoho měsíce, aby se zabránilo opětovné infekci kořenových kanálků.
  • Ošetřený zub a okolní tkáně mohou být omezenou dobu citlivé zejména na skus a dotek jako následek proběhlého ošetření. Tato doba je velmi individuální a může se protáhnout až na několik týdnů. Pokud je to nutné, lze užívat běžná volně prodejná analgetika.
  • Endodonticky ošetřený zub je ve většině případů nutné opatřit laboratorně zhotovenou korunkou. Dokud není ošetření zubu tímto způsobem definitivně ukončeno, vyhýbejte se plnému zatěžování zubu.
  • Výjimečně se po endodontickém ošetření mohou objevit intenzivní bolesti nebo otok. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

PRO OBJEDNÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLA:

MUDr. ZDENA SÝKOROVÁ - 412 516 711 | 773 277 855

MDDr. KAMILA SKALICKÁ - 412 516 689 | 777 199 867

MARKÉTA POKORNÁ, DiS. - 774 273 379

MUDr. EVA KŘÍŽOVÁ - 412 516 712 | 773 274 855

VERONIKA NEBESKÁ, DiS. - 412 516 719

© 2012, 2020 SOUKROMÁ ZUBNÍ PRAXE TYLOVKA - Bez souhlasu není dovoleno kopírovat a dále šířit žádné obrazové a textové informace.

© Anexis | Design © Jan Šmucar